حرکت کردن قانون مالیات اخبار اقتصادی و بازرگانی

حرکت کردن: قانون مالیات اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی هشدار به شکل‌گیری بازار سیاه خودروهای خارجی

رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران ماشین نسبت به احتمال شکل‌گیری بازار سیاه خودروهای خارجی هشدار داد. 

هشدار به شکل‌گیری بازار سیاه خودروهای خارجی

هشدار به شکل گیری بازار سیاه خودروهای خارجی

عبارات مهم : بازار

رییس اتحادیه نمایشگاه داران ماشین نسبت به احتمال شکل گیری بازار سیاه خودروهای خارجی هشدار داد.

سعید موتمنی در گفت وگو با خبرآنلاین در تصویر العمل به زیاد کردن قیمت خودروهای خارجی در بازار، اظهار داشت: «وقتی عرضه ماشین در بازار کم می شود، به تبع قیمت ماشین اوج می رود؛ این یک اتفاق مشخص اقتصادی است.»

هشدار به شکل‌گیری بازار سیاه خودروهای خارجی

وی افزود: «از تیرماه که واردکنندگان متفرقه نمی توانند ماشین وارد کنند و ثبت سفارش بسته شد و واردکنندگانی که نمایندگی مادر را دارند، نمی توانند نیاز بازار را تامین کنند، ماشین در بازار کم می شود. به این ترتیب، قیمت ها چند روزی است که اوج می رود.»

رییس اتحادیه نمایشگاه داران ماشین تصریح کرد: «ما در طول یک سال گذشته در بازار خودروهای وارداتی مشکلی نداشتیم و خودروها در بازار زیر قیمت نمایندگی رسمی بود. حتی گاها 15 میلیون تومان کمتر از نمایندگانی قیمت داشت.»

رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران ماشین نسبت به احتمال شکل‌گیری بازار سیاه خودروهای خارجی هشدار داد. 

موتمنی با بیان این که تا پیش از این مسابقه در بازار وجود داشت، عنوان کرد: «وقتی بازار رقابتی باشد، زیاد کردن قیمت نخواهیم داشت. در واقع واردکنندگان متفرقه ماشین را با کمترین سود می فروختند، ولی الان با از بین بردن آنها، شرکت های مادر در نمایندگی ها نمی توانند نیاز بازار را تامین کنند.»

وی توضیح داد: «در سال های گذشته هر لحظه دیده بودیم که نمایندگی های مادر ماشین را پیش فروش می کردند و با پول مردم ماشین را با قیمت اوج به دستشان می رساندند.»

رییس اتحادیه نمایشگاه داران ماشین متذکر شد: «شما اگر یک سال گذشته بازار خودروهای وارداتی را بررسی کنید، خودروها با کمترین سود فروخته می شد. چون همان طور که گفتم، مسابقه وجود داشت. ولی هنگامی که جلوی واردات را می گیریم، انحصار ایجاد می شود و در شرایط انحصاری مسابقه وجود ندارد.»

هشدار به شکل‌گیری بازار سیاه خودروهای خارجی

موتمنی افزود: «در این جا مصرف کننده ضرر می کند. ما هیچ گاه نباید در بازار کمبود درست کنیم. اگر کمبود باشد، بازار سیاه شکل می گیرد. هنگامی که کمبود در بازار ایجاد شود، مردم به بازار هجوم می آورند و در ایجاد تعادل بازار به هم می خورد.»

وی خاطرنشان کرد: «این در حالی است که چند سالی بود که مردم به ماشین به دید کالای مصرفی نگاه می کردند و ماشین را کالای سرمایه ای نمی دانستند. ولی الان شاهدیم که در عرض یکی دو هفته قیمت یک ماشین 15 تا 17 میلیون اوج می رود.»

رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران ماشین نسبت به احتمال شکل‌گیری بازار سیاه خودروهای خارجی هشدار داد. 

واژه های کلیدی: بازار | خارجی | ماشین | مسابقه | در ماشین | خودروهای وارداتی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs