حرکت کردن قانون مالیات اخبار اقتصادی و بازرگانی

حرکت کردن: قانون مالیات اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی تهديد«جناح ثالث» پابرجاست / عباس عبدي

اصلاح طلبان چاره اي جز ائتلاف ندارند | اصلاح طلبان مسيري را كه آمده اند ادامه خواهند داد 

تهديد«جناح ثالث» پابرجاست / عباس عبدي

عباس عبدي : تهديد«جناح ثالث» پابرجاست

عبارات مهم : اصلاح طلب

اصلاح طلبان چاره اي جز ائتلاف ندارند | اصلاح طلبان مسيري را كه آمده اند ادامه خواهند داد

ائتلاف اصلاح طلبان با اعتدالگرايان و اصولگرايان ميانه رو يا پايان دادن به آن بعد از حرف هاي اخير محمدرضا عارف، رييس شوراي سياستگذاري اصلاح طلبان، داستان پر حرف و حديثي شده. چه آنكه بلافاصله بعد از اعلام اين نظر اصلاح طلباني اعلام كردند كه حر ف هاي عارف، اظهارنظر شخصي وي بوده و اصلاح طلبان تصميم براي پايان ائتلاف ندارند.

تهديد«جناح ثالث» پابرجاست / عباس عبدي

عباس عبدي تحليلگر و فعال سياسي اصلاح طلب در گفت وگو با «اعتماد» مي گويد: «ائتلاف اصلاح طلبان و اعتدالگرايان در برابر جناح ثالث بوده است.» به گفته عبدي ائتلاف بر دو مبنا شكل مي گيرد، يكي از آنها ايجاد جهت گيري سياسي است و دادن يك پيام به جامعه كه ما در برابر يك جناح ثالث متحد هستيم.

به اعتقاد اين تحليلگر اصلاح طلب مساله اصلي اين است كه هر دو گروه را خطر مشتركي تهديد مي كند كه بايد در كنار همديگر در برابر جناح ثالث متحد شوند و فكر مي كنم اين وضعيت كماكان ادامه دارد. منظور عباس عبدي از جناح ثالث، جريان تندروهاي سياسي هست. عبدي در ادامه اين مصاحبه مي گويد كه «در شرايط كنوني چاره اي جز ائتلاف ندارد و اگر نخواهد چنين كند، ممكن است نيروهاي خودش هم به چند بخش تقسيم شوند.

اصلاح طلبان چاره اي جز ائتلاف ندارند | اصلاح طلبان مسيري را كه آمده اند ادامه خواهند داد 

بنابراين اگر به عنوان جبهه به آنها نگاه كنيم، نيروهاي معتدل كماكان جزو اين جبهه محسوب مي شوند.» عبدي همچنين در بخش ديگري از اين مصاحبه راجع به افزوده شدن سيد ابراهيم رييسي و محمدباقر قاليباف به تركيب مجمع تشخيص گفته است: «اضافه شدن آقايان قاليباف و رييسي فكر نمي كنم معناي خاصي داشته باشد.» او همچنين پيش بيني كرده قدرت و كاركرد مجمع تشخيص مصلحت نظام افول خواهد كرد: «با توجه به اينكه آقاي هاشمي نيست بعيد مي دانم كه حتي تركيب جديد بتواند نقش اندكي كه مجمع تشخيص مصلحت در گذشته داشت، امروز ايفا كند. آقاي هاشمي شاهرودي نيز قطعا نمي تواند نقش آقاي هاشمي را بازي كند. هم به لحاظ حوزه نفوذ ايشان نسبت به نيروها فكر مي كنم مجمع تشخيص افولي را تجربه خواهد كرد.»

برخي از صورت هاي اصلاح طلب در مورد اتمام ائتلاف اصلاح طلبان و اصولگرايان معتدل در انتخابات ٩٨ سخن گفتند. به نظر شما آيا در حال حاضر مي توان نسبت به پايان ائتلاف اصلاح طلبان و نيروهاي اصولگرا قضاوتي داشت؟

طرح اين عنوان در شرايط كنوني از سوي آقاي عارف محل ايراد بود. عنوان محوري عرصه سياسي ايران نيز الان اين مساله نيست. كسي هم نمي تواند به تنهايي از طرف اصلاح طلبان چنين موضعي را بگيرد. فكر نمي كنم الان بتوانيم در مورد اين قضيه بطور دقيق صحبت كنيم. اين مساله نيازمند گذشت يك سال وقت است كه بهتر بتوان در اين مورد به تصميم گيري رسيد.

آيا عملكرد جبهه اي جريان اصلاحات ايجاب مي كند كه اين ائتلاف ادامه يابد يا خير؟ حركت جبهه اي بدون ائتلاف با ميانه روها چه وضعيتي به خود خواهد گرفت؟

تهديد«جناح ثالث» پابرجاست / عباس عبدي

ائتلاف بر دو مبنا شكل مي گيرد. يك مبنا راهبردي و با نشانه ايجاد و تشديد جهت گيري سياسي است و دادن يك پيام به جامعه است كه ما در برابر يك جناح ثالث متحد هستيم ولی يك ائتلاف تاكتيكي هم داريم كه كاري به جناح ثالث ندارد. براي اينكه سهم بيشتري به دست آورد ائتلاف مي كند. فرض كنيم طرف برابر ٤٠ واحد وزن سياسي دارد و هر يك از دو طرف ائتلاف هم ٣٠ واحد هستند، وقتي كه اين دو جدا باشند در برابر رقيب شكست مي خورند. هركدام ٣٠ در برابر ٤٠. ولی اگر ائتلاف كنند مي توانند با ٦٠ در برابر ٤٠ پيروز شوند.

اين ائتلاف تاكتيكي هست. در ايران كنوني فكر نمي كنم ائتلاف دوم موضوعيت داشته باشد. ائتلاف اول است كه اهميت دارد. به عبارت ديگر اينكه وزن طرف برابر چه رقم و عددي است مساله اصلي ما نيست. بلكه مساله اصلي اين است كه هر دو گروه را خطر مشتركي تهديد مي كند كه بايد در كنار همديگر در برابر جناح ثالث متحد شوند و فكر مي كنم اين وضعيت كماكان ادامه دارد.

اصلاح طلبان چاره اي جز ائتلاف ندارند | اصلاح طلبان مسيري را كه آمده اند ادامه خواهند داد 

برداشت من اين است كه در جريان اصلاحات تنوعي وجود دارد كه در شرايط كنوني ائتلاف با اعتدال بهترين گزينه آنان است البته دو سال ديگر را بايد منتظر بود و ديد چه مي شود. اگر نخواهند چنين كنند، ممكن است نيروهاي خودشان هم به چند بخش تقسيم شوند. بنابراين اگر به عنوان جبهه به آنها نگاه كنيم، نيروهاي معتدل كماكان جزو اين جبهه محسوب مي شوند.

شرايطي كه در سال ٩٢ و چند انتخابات بعد از آن باعث شد اصلاح طلبان به ائتلاف رو بياورند، همچنان پابرجا است؟

بله به نظر بنده شرايط تغيير چنداني نكرده است.

تهديد«جناح ثالث» پابرجاست / عباس عبدي

در صورت پايان ائتلاف چه آينده اي پيش روي جريان اصلاحات است؟

بستگي دارد كه پايان ائتلاف چگونه باشد. اگر پايان خوبي باشد به اين معنا خواهد بود كه جناح ثالث ديگر خطري ندارد. مسابقه اصلي ميان نيروهاي جبهه اصلاحات و ميانه روها خواهد بود و اين خيلي مطلوب است.

اگر چنانچه اين پايان به گونه اي باشد كه كماكان خطر نيروهاي ثالث برجسته باشد و اينها از همديگر منشعب شوند، آينده تيره و تاريكي را در برابر كشور و اصلاحات رقم خواهد زد.

آيا پايان ائتلاف با اصولگرايان ميانه رو شروع جدايي اصلاح طلبان از روحاني هم خواهد بود؟

من فكر نمي كنم اين اتفاق از طرف اصلاح طلبان رخ دهد مگر اينكه طرف برابر به دنبال چنين سناريو و برنامه اي باشد. حدس مي زنم كه اصلاح طلبان مسيري را كه آمده اند ادامه خواهند داد تا وقتي كه زمينه اي براي ائتلاف باقي نماند.

آيا شما اساسا قايل به اينكه اصلاح طلبان بايد با هويت كاملا اصلاح طلبانه در آينده وارد انتخابات شوند، هستيد؟

من به طور كلي درك خيلي دقيقي از هويت اصلاح طلبانه خارج از اصلاحات ندارم. بايد با واکنش‌ها اصلاح طلبانه وارد شد نه هويتي كه معلوم نيست برساخته چه چيزي هست. واکنش‌ها اصلاح طلبانه به شما آموزش مي دهد كه اجازه ندهيد تندروها به واسطه تفرق شما روي كار بيايند. مساله اصلي اين هست. اگر تحقق اين نشانه مستلزم ائتلاف با اصولگرايان ميانه رو يا نيروهاي ميانه رو هست، حتما بايد انجام شود. هر گونه رفتاري غير از اين غير اصلاح طلبانه خواهد بود. اگر تحقق اين نشانه بدون ائتلاف با نيروهاي ميانه هم مي تواند انجام شود، ايرادي ندارد.

نظرتان راجع به تركيب جديد مجمع تشخيص چيست؟ آيا هاشمي شاهرودي مي تواند نقش آيت الله هاشمي را در مجمع بازي كند؟

تركيب جديد تغيير چنداني با تركيب گذشته ندارد. با توجه به اينكه آقاي هاشمي نيست بعيد مي دانم كه حتي تركيب جديد بتواند نقش اندكي كه مجمع تشخيص مصلحت در گذشته داشت را امروز ايفا كند. آقاي هاشمي شاهرودي نيز قطعا نمي تواند نقش آقاي هاشمي را بازي كند. به لحاظ حوزه نفوذ ايشان نسبت به نيروها فكر مي كنم مجمع تشخيص افول را تجربه خواهد كرد.

اضافه شدن رييسي، قاليباف و تمديد حكم محمود احمدي نژاد را چطور ارزيابي مي كنيد؟

اضافه شدن آقايان قاليباف و رييسي فكر نمي كنم معناي خاصي داشته باشد. طبيعي است كه در دوره جديد تعدادي نيروهاي جديد اضافه وتعدادي فوت كنند يا كنار بروند.

اگر قرار بود كه چند نفر اضافه شوند چندان غيرمنتظره نبود. هرچند من نمي دانم چطور فردي مي تواند همزمان رييس آستان قدس باشد و بعد بتواند به پایتخت کشور عزیزمان ایران بيايد و در جلسات مجمع شركت كند. در مورد آقاي احمدي نژاد به نظر من سياستي كه اتخاذ شده است حداكثر كوشش براي حفظ او و خارج نكردنش از دايره حكومت هست. همچنان كه براي برنامه تنفيذ دعوت شد. در نهايت اينها صوري هست. آقاي احمدي نژاد راهش را گزینش كرده و فكر نمي كنم راهش را با اين تصميمات تغيير دهد يا حتي اگر بخواهد بتواند تغيير دهد.

واژه های کلیدی: اصلاح طلب | اصلاح طلبان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs