حرکت کردن قانون مالیات اخبار اقتصادی و بازرگانی

حرکت کردن: قانون مالیات اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی طرح مسئله رفراندوم به وسیله یک مقام عالی بدون پیش زمینه سیاسی و حقوقی نمی‌تواند راهگشا باشد / مرتضی مبلغ

مرتضی مبلغ فعال سیاسی اصلاح طلب در خصوص عنوان همه پرسی گفت: همه پرسی یک ظرفیت بسیار مهمی است که در قانون اساسی آینده نگری شده است به خاص در کشور ما که متاسفانه

طرح مسئله رفراندوم به وسیله یک مقام عالی بدون پیش زمینه سیاسی و حقوقی نمی‌تواند راهگشا باشد / مرتضی مبلغ

مرتضی مبلغ:طرح مسئله رفراندوم به وسیله یک مقام عالی بدون پیش زمینه سیاسی و حقوقی نمی تواند راهگشا باشد

عبارات مهم : سیاسی

ظرفیت همه پرسی و اجرای قانون اساسی در کشور وجود دارد.

مرتضی مبلغ فعال سیاسی اصلاح طلب در خصوص عنوان همه پرسی گفت: همه پرسی یک ظرفیت بسیار مهمی است که در قانون اساسی آینده نگری شده است به خاص در کشور ما که متاسفانه با چالش های بسیار جدی و عمیقی روبرو هستیم و عمده این چالش ها نیز به اختلاف نظر در هیات حاکمه باز می گردد.

معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات در گفتگو با عصر کشور عزیزمان ایران ادامه داد: به نظر من دو توصیه را باید تفکیک کرد. توصیه اول این است که اصل 59 قانون اساسی در قانون وجود دارد و جهت تصمیم گیری در خصوص پرسشها مهم کشور تدوین شده است هست. این اصل قانون اساسی می گوید؛ اگر در شرایطی این امکان وجود نداشت که از طریق قوه مقننه و قانون گذاری عادی به قانون گذاری برسیم می توان از طریق مراجعه به افکار عمومی و آرای مردم این مسئله حل شود و هرچه نظر مردم بود را اجرا کنند.

طرح مسئله رفراندوم به وسیله یک مقام عالی بدون پیش زمینه سیاسی و حقوقی نمی‌تواند راهگشا باشد / مرتضی مبلغ

وی ادامه داد: این یک ظرفیت بسیار مهمی است که در قانون اساسی آینده نگری شده است هست. به خاص در کشور ما که متاسفانه با چالش های بسیار جدی و عمیقی روبرو هستیم و عمده این چالش ها نیز به اختلاف نظر در هیات حاکمه باز می گردد. بالاخره هیات حاکمه و به دنبال آن جناح های کشور باید بر سر پرسشها ملی اساسی اجماع جدی و عملیاتی داشته باشند تا بدهید طریق عملکرد ها بتواند به شکل هم افزا منجر به حل پرسشها کشور شود.

مبلغ اضافه کرد: ولی ما در بعضی از پرسشها با چالش های جدی مواجه هستیم که هیچ اجماعی در این پرسشها در هیات حاکمه وجود ندارد و می بینیم که متاسفانه مسابقه های مخربی در جامعه ما شکل گرفته که این اجازه را به جامعه نمی دهد تا بر سر پرسشها مهم اجماع شکل بگیرد. در چنین شرایطی کارهای خوب انجام شده است در کشور نیز بر اثر مسابقه های مخرب و سیاه نمایی جریان های سیاسی متفاوت منجر به نادیده گرفتن چنین کارهایی شده است و این عنوان در نهایت به وقت سوزی موقعیت های کشور رسیده است.

مرتضی مبلغ فعال سیاسی اصلاح طلب در خصوص عنوان همه پرسی گفت: همه پرسی یک ظرفیت بسیار مهمی است که در قانون اساسی آینده نگری شده است به خاص در کشور ما که متاسفانه

وی خاطرنشان کرد: طبیعی است که اصل 59 به عنوان یک ظرفیت می تواند به حل پرسشها کشور کمک کند. همه حرف مردم را ملاک و معیار قرار می دهند ولی مسئله این است که هر کسی حرف مردم را به شکلی تعبیر می کند و در نتیجه مراجعه به آرای عمومی می تواند به صورت براق مشخص کند که رای مردم چیست و آنها چه می خواهند. این عنوان می تواند به اجماع سازی در کشور کمک کند.

این فعال سیاسی با تاکید بر اینکه: چنین ظرفیتی در قانون اساسی ما وجود دارد و با توجه به چالش های کنونی کشور ما می توان از این ظرفیت در بعضی موارد استفاده کرد ادامه داد: توصیه دوم این است که طرح چنین مسائلی از قبل باید بر سر آن بحث ها و تحلیل های متفاوت صورت گرفته باشد و در جامعه و در بین شخصیت های حقوقی، فعالان سیاسی و اجتماعی باید بحث های کارشناسی آن صورت گرفته باشد به این منظور که ابتدا باید یک اجماع نسبی بر سر این مباحث شکل بگیرد و بعد عنوان مراجعه به آرای مردم را در جامعه طرح کنیم.

مرتضی مبلغ یادآوری کرد: طرح این پرسشها به وسیله یک مقام عالی و برجسته کشور بدون آن پیش زمینه سیاسی، حقوقی و اجتماعی آن نمی تواند راهگشا باشد. بالاخره طرح اصل 59 چند طرف متفاوت دارد، یک طرف آن قوه مقننه، طرف دیگر آن قوه مجریه و شورای نگهبان هست. بعد اگر قبل از طرح عنوان اجرای اصل 59، اجماعی میان این قوا صورت نگرفته باشد، طرح عنوان می تواند خودش یک چالش تازه ایجاد کند.

طرح مسئله رفراندوم به وسیله یک مقام عالی بدون پیش زمینه سیاسی و حقوقی نمی‌تواند راهگشا باشد / مرتضی مبلغ

این فعال اصلاح طلب گفت: اینکه شما می بینید در میان خود اصلاح طلبان نیز نظرات متفاوتی بیان می شود نیز بیانگر همین عنوان هست. در میان اصلاح طلبان هنگامی که پرسشها اساسی مطرح می شود، بحث ها و نظرات مختلفی ارائه می شود که گاها با هم در تضاد هستند ولی در یک فرایند عقلایی و در جهت گفت و گوهای سازنده با اتکا به خرد جمعی یک اجماع قابل قبول در میان اصلاح طلبان ایجاد می شود که همگی در عنوان مشخصی یک موضع خاص می گیرند. ولی اگر بدون بحث های کارشناسی به یکباره یک حرف بزرگ زده شود طبیعی است که تصویر العمل هایی متضادی در پی آن می آید.

مبلغ در آخر اشاره کرد: به نظر من بهتر این بود که این عنوان را در محافل متفاوت طرح می کردند تا بر سر آن بحث و گفت و گو و تبادل نظر صورت بگیرد تا به تدریج یک اجماعی میان گروه های متفاوت شکل بگیرد. بعد از آن اگر مهم و مورد نیاز بود و هیچ چاره ای جز مراجعه به اصل 59 وجود نداشت، می تواند به عنوان یک پیشنهاد ملی مطرح شود که همه به اجرای آن کمک کنند. بعد اگر این پروسه طی شده است بود بهتر بود و به نظر من پیشنهاد آقای روحانی این نقص را داشته است

مرتضی مبلغ فعال سیاسی اصلاح طلب در خصوص عنوان همه پرسی گفت: همه پرسی یک ظرفیت بسیار مهمی است که در قانون اساسی آینده نگری شده است به خاص در کشور ما که متاسفانه

واژه های کلیدی: سیاسی | قانون | اصلاح طلب | اصلاح طلبان | قانون اساسی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs