حرکت کردن قانون مالیات اخبار اقتصادی و بازرگانی

حرکت کردن: قانون مالیات اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی دلواپس دستگیری فعالان محیط زیست هستم / معصومه ابتکار

ابتکار او در پاسخ به سوالی راجع به دلایل دستگیری بعضی فعالان محیط زیست گفت: ترجیح می‌دهم در حال حاضر اظهارنظری در این‌باره نداشته باشم ولی به شدت دلواپس هستم.

دلواپس دستگیری فعالان محیط زیست هستم / معصومه ابتکار

معصومه ابتکار: دلواپس دستگیری فعالان محیط زیست هستم

عبارات مهم : انتقال

ابتکار او در پاسخ به سوالی راجع به دلایل دستگیری بعضی فعالان محیط زیست گفت: ترجیح می دهم در حال حاضر اظهارنظری در این باره نداشته باشم ولی به شدت دلواپس هستم.

به گزارش ایلنا، معصومه ابتکار با اشاره به عنوان درختکاری جهت کم کردن آلودگی هوا گفت: باید تلاش کنیم تا ۴۰ میلیون درخت در کشور کاشته شود و این اقدام بسیار خوبی است ولی باید در زمینه نگهداری و آبیاری صحیح از درختان شهری و جنگل ها نیز بیش از پیش تلاش کنیم.

دلواپس دستگیری فعالان محیط زیست هستم / معصومه ابتکار

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: معاونت زنان؛ طرحی به وزارت جهاد و کشاورزی ارائه داده که بخشی از آن مربوط به حفاظت از خاک و آب می شود.

او در پاسخ به این پرسش که در وقت ریاست شما در شرکت حفاظت محیط زیست با طرح های انتقال آب مخالفت می شد درحالی که این روزها زمزمه هایی در زمینه انتقال آب شنیده می شود، نظر شما در این باره چیست؟ گفت: نظر خودم را در زمانی که معاون رییس جمهور و رییس شرکت حفاظت محیط زیست بودم، در این باره مطرح کرده ام. این نظرات براساس کارهای کارشناسی علمی و تخصصی شده است مطرح شده است هست. در حال حاضر نیز در این باره نظری ندارم.

ابتکار او در پاسخ به سوالی راجع به دلایل دستگیری بعضی فعالان محیط زیست گفت: ترجیح می‌دهم در حال حاضر اظهارنظری در این‌باره نداشته باشم ولی به شدت دلواپس هستم.

او در پاسخ به این پرسش که به نظر شما علت دستگیری بعضی فعالان محیط زیست و فوت یکی از این افراد در بازداشتگاه چیست، تصریح کرد: ترجیح می دهم در حال حاضر اظهارنظری در این باره نداشته باشم ولی به شدت دلواپس هستم.

واژه های کلیدی: انتقال | دستگیری | ریاست جمهوری | معصومه ابتکار | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs